ابیراهی رنگی (اپتیک هندسی)

ابیراهی رنگی (اپتیک هندسی)

ابیراهی رنگی عدسی‌ها یا به عبارت کلی‌تر، تمامی سیستم‌های اپتیکی عبوری که از شکست نور استفاده می‌کنند، به خاطر وابستگی ضریب شکست به طول موج یا رنگ نور، ابیراهی رنگی از خود نشان می‌دهند. منظور از ابیراهی خطایی است که در عملکرد قطعه پیش می‌آید. مثلا در عدسی به جای اینکه...
ابیراهی کروی (اپتیک هندسی)

ابیراهی کروی (اپتیک هندسی)

ابیراهی کروی عدسی‌ها و آینه‌ها اغلب به روشی تولید می‌شوند که شکل هندسی آنها کروی باشد. اگر به یک نیمکره پرتوهای موازی بتابانیم و بازتاب آن‌ها را با استفاده از روابط ساده هندسی و قانون بازتاب ارزیابی کنیم، پرتوهای نزدیک محور و پرتوهای دور از محور، کانون یکسانی ندارند و...
ابیراهی ها (اپتیک هندسی)

ابیراهی ها (اپتیک هندسی)

ابیراهی‌ها ما به طور روزمره با عدسی‌ها و آینه‌ها سروکار داریم. عدسی‌ها و دیگر قطعات اپتیکی به عنوان ذره‌بین، یا به عنوان بخشی از دستگاه‌ها مثل دوربین عکاسی ، دوربین موبایل، دوربین فیلمبرداری، پروژکتور و دیگر دستگاه‌های اپتیکی بکار می‌روند. عدسی چشم انسان نیز که در...
ساختمان چشم  (اپتیک بینایی)

ساختمان چشم (اپتیک بینایی)

اپتیک بینایی (ساختمان چشم انسان) کار اصلی چشم, آن است که نورهایی را که از خارج دریافت می‌کند، طوری روی پرده شبکیه متمرکز کند که تصویر دقیقی از شیی مورد نظر روی این پرده ایجاد شود. شبکیه این تصاویر را به صورت پیام‌های عصبی به مغز ارسال می‌کند و این پیام‌ها در مغز تفسیر...
اپتیک موجی (اپتیک موجی)

اپتیک موجی (اپتیک موجی)

اپتیک موجی از ابتدای خلقت تا کنون انسان بطور روزمره با پدیده‌‌های اپتیکی مواجه بوده است. همین موضوع باعث ایجاد شاخه علم اپتیک و رشد روز افزون  آن گردیده است. تا به امروز نظریه‌های متعددی به  تفسیر ماهیت نور و توجیه پدیده‌های مربوط به آنها پرداخته‌اند که از آن جمله...
اپتیک هندسی (اپتیک هندسی)

اپتیک هندسی (اپتیک هندسی)

اپتیک هندسی اپتیک هندسی یکی از نظریه‌های مهم در علم نور است. علی‌رغم آنکه برخی از پدیده‌ها مثل تداخل، قطبش، فوتوالکتریک و امثال آن‌ها با اپتیک هندسی قابل توصیف و توجیه نیستند، با اینحال این نظریه همچنان اعتبار عملی خود را در مورد سایر پدیده‌ها حفظ کرده است. نظریه...