سخن سردبیر

سخن سردبیر علم و فناوری در مسیر دستیابی به علم و فناوری و صاحب ادعا شدن باید مراحلی را طی کرد. برای دستیابی به نتایج خوب باید از ابتدا در سطح مدرسه سعی کرد که با اصول چگونگی خوب کار کردن آشنا شد و آن‌ها را تمرین کرد. در ابتدا باید اصرار بر این داشت که باید یک اتفاق...