سه رنگدانه کوچک

سه رنگدانه کوچک

سه رنگدانه کوچک دانستن رنگ‌های Y,M,C و K چگونگی تعامل نور و رنگ را با روی هم قرار دادن طلق‌های شفاف به رنگ‌های فیروزه‌ای[1]، ارغوانی[2]، زرد و سیاه، بررسی کنید.     مواد و ابزار مورد نیاز: طلق شفاف قابل استفاده در چاپگر، چاپگر رنگی با قابلیت چاپ روی طلق، یک منبع...
سایه های رنگی

سایه های رنگی

سایه های رنگی همه سایه ها سیاه نیستند. هنگامی که لامپ‌های رنگ‌های مختلف به یک نقطه روی یک سطح سفید می‌تابند، نور بازتابیده از آن سطح، ترکیب افزایشی نور را تشکیل می‌دهد زیرا این نور، جمع رنگ همه آن نورها است. ما می‌توانیم تجربه‌هایی با استفاده از لامپ‌های رنگی برای...
پرنده در قفس

پرنده در قفس

پرنده در قفس به یک رنگ خیره شوید، اما رنگ دیگری را ببینید. وقتی سلول‌های گیرنده (به نام مخروطی‌ها) در شبکیه چشم شما توسط نور تحریک می‌‌شوند، رنگ را مشاهده می‌کنید. سه نوع مخروطی‌ وجود دارد، و هر کدام به یک محدوده رنگ خاص (سه رنگ اصلی قرمز، سبز یا آبی)، حساس هستند. اگر...
دید پیرامونی

دید پیرامونی

دید پیرامونی محدوده‌های خارجی چشمان خود را کشف کنید. شما می‌توانید محدودیت های دید پیرامونی خود را با یک نقاله یا زاویه‌سنج خانگی آزمایش کنید. اینکه چقدر می‌توانید خارج از گوشه چشم خود را ببینید، با کمک یک دوست می‌توانید اندازه‌گیری کنید و خواهید فهمید که می‌توانید...